fis som inte hörs. Ex: "Här luttar! Nån har släppt en smygare!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar