talför sladdrande kvinna, eller smattra, smälla. Ex:
"Rejned smadrar pau rudan.
Når Ola Jins paug hade skaffat gevär
dau small de å smadra i vångarna.
Han romma Hans Annersa mär
men bomma di fleste gångana.
(Ur "En dokti jägare", av Daniel Rydsjö)Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar