lathund, odugling. Ex: "Den slövsen. Den kan vi ente ha te nånting".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar