högljudd pratsam kvinna. Ex: "Jens Jenskan va en fasli slammerdöna te å snacka å tödra".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar