rum för tvätt av mjölkkannor, samt i överförd betydelse utrymme, tolerans åt annat håll. Ex: "Ska man kunna komma överrens ska man ha gott om slabberum".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar