slaskhink. även namn på den som åt upp det sista på faten. Ex: "De e väl ente konstit ad du bler tjock! Du e ju en redi slabbetunna".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar