tröskel eller pall. Ordet härstammar ytterst från latinets scamillus eller scamellum, "liten bänk", så innebörden pall är uppenbarligen den äldsta.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson, samt

Källa/ref: Skånska orter och ord (Corona 1988) av Bengt Pamp

Lägg till kommentar