Bidra med ditt ord och uttryck

ligga i en soffa med förrerna åt olika håll, skavfötters. Ex:"När vi lå skaföttes sau pela han maj i näsan me tärna".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar