skatbo. Ex: "Hon ser ju ud som itt skadere'e i hoed, människa!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar