Bidra med ditt ord och uttryck

sova i vissa dialekter, annars såga. Ex: "Annors står å save bränne. Prästen kommer förbi.
- Godda Anners!
- Godda!
- De e till att såga ved!
- Ja, de e de.
- Hur mycket orkar egentligen Anders såga på en dag
- E brännet bra å där ente e nårra knastar å om sågen e vass å om där entre kommer nån å snackar skit, så savar ja så mied ja hinner!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar