sagla, drägla, även segla. Ex: "Ja kan bara glo pau smörgausbored sau sajlar ja."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar