Bidra med ditt ord och uttryck

nedsättande uttryck om kvinnor som ägnade sin mesta tid åt att springa omkring i stugorna med sladder.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar