Bidra med ditt ord och uttryck

småfranska (bröd) jmfr danska.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar