enkelt, praktiskt, lättvindigt. Ex: "Vi laga ente midda ida, vi tar nått rahänt".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonKommentarer  
Kan också heta rafängd.
Lägg till kommentar