lång rad, se även radänga Ex: "Där kom klassen i en lång radda".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar