Bidra med ditt ord och uttryck

må gott. Ex: "- Ska du ente eda opp din mad - Nä ja ska fåsst bara seda å päsa en stunn."Lägg till kommentar