Bidra med ditt ord och uttryck

(mjukt o-ljud) sur. Ex:"De e väl ente nåd o ble poss for."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar