Bidra med ditt ord och uttryck

räddhågad, feg, ängslig person. Ex: "Ta daj nu i kragen, påg! Du e ju en redi pese."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar