en som ingenting får gjort. Ex: "Du pelar och pelar å ingenting bler au. Du e en redi peleröv."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar