Bidra med ditt ord och uttryck

spädbarn, dibarn, alternativt ynklig person

Martina samt

Källa/ref: Skånsk-svensk-engelsk ordlistaLägg till kommentar