fjantKälla/ref: Skånska ord,uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftsserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar