i sammanställningen hönsakadorra, gåsakadorra, gumman som står på torget och säljer fjäderfä (se även kadorran ). Något nedsättande på en äldre kvinna med uppgift att sköta höns/gås. Ordets förhistoria är något kuriös, det rör sig om ett lån från franskan som på egendomliga vägar, kanske i form av skämtsam användning på en herrgård, har spritt sig till de skånska dialekterna (men inte riksspråket). Ursprungssordet i franskan är ett maskulint ord gadouard, avträdestömmare. Bereröringspunkten med våra kadorror är att också de måste ägna sig åt att rensa ut avföring. I dialekten har det inledande g blivit k, och eftersom det var kvinnor som skötte om fjäderfäna har ordets senare led "feminisertats" till -orra.



Källa/ref: Skånska ord,uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftsserie 2, 1988) av Bertil Nilsson, samt

Källa/ref: Skånska orter och ord (Corona 1988) av Bengt Pamp.



Lägg till kommentar