öknamn på Helsingborgs gummifabrik, "Dunkers-kadorran", sedemera Tre Torn. Se även kadorraKälla/ref: Skånska ord,uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftsserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar