Bidra med ditt ord och uttryck

festdryck som består av rom och madeira. Exempel på snapsvisa nedtecknad av kantorn John Enninger i Höör på 1800-talet:

Pilleknäckaren

Jag har vatt i Höja
jag har vatt i Starby
jag har vatt i Källna
å Grytevads kru

Där fick vi kaffe
där fick vi jöga
där fick vi
pilleknäckare sju

E de ligt nönting
E de ligt nönting
sad i godan ro
Jag har drucked
sju pilleknäckare
ja kan dricka
sju ännu


Ovan snappsvisa finns utgiven på CD:n "Grovt och grant" av
Christer Lundh.Källa/ref: Skånsk mat och kultur (Bokförlaget Arena, 2000) och artikeln "Möte med Christer Lundh", HD 23/4 2004 (se ovan länk).Lägg till kommentar