Bidra med ditt ord och uttryck

vissen, ur form. Ex: "- Va e de Du ser ente redit gla ud - Nä, ja känner me litta vesen."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar