glida, åka kana. Ex: "Gi me mer saus så ja har nått å kasa pantofflorna i".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar