Bidra med ditt ord och uttryck

"att ynka se", att beklaga sig, eller "någon enda gång". T ex "Sluta me å ynka daj! Ditt ynkande går me på nerverna!" eller "Han hjälpte bara ti nån ynka gång".Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar