sak, grejKälla/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonKommentarer  
+2
Nja, herr Nilsson får nog läsa på lite.
En "preg" refererar till ett spetsigt föremål att peta med.
"Prega runt i hullet." eller att använda fingret till att; "prega den fan i yat"
övers. Rota runt i hålet.
övers. "Peta honom i ögat."
Lägg till kommentar