Bidra med ditt ord och uttryck

peka, även trycka i, trycka fast något där det är trögt och tar emot

Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson, samt bidrag 13 aug 2017Lägg till kommentar