Bidra med ditt ord och uttryck

lek, leka tafatt. Ex: "Om du pjättar igen när vi legor pjätt så bler de genpjätt å de gälls ente!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar