lek, leka tafatt. Ex: "Om du pjättar igen när vi legor pjätt så bler de genpjätt å de gälls ente!"



Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson



Lägg till kommentar