överlägsen, stöddig man eller kvinna. Ex: "En sån katussa kan man ente va sammen me."Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar