möen mad, go mad å mad i rättan ti

Varje skånsk krögares måtto. Se även goer mad, möed mad och mad i rättan tid.

Lägg till kommentar