lämna över, räcka. Vanligt gillesnack: "Fly maj sausen sau ja har nåd å asa pantofflorna i!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil NilssonLägg till kommentar