Mest hört uttrycket använt sä här: "Dä remmer se (sig) bra": En arbetsuppgift el likn går kvickt och lätt (ev kvickare än väntat). Det kan användas t ex vid bärplockning om tillgången är god och bären lättplockade - det går undan att fylla en hink. Vildhallon "remmer se INTE bra" på grund av att de sjunker ihop och saftar sig så att hinken nästan omöjligen kan bli fylld. Lägg till kommentar