Bidra med ditt ord och uttryck

HässleholmKälla/ref: Skånsk-svensk-engelsk ordlistaLägg till kommentar