Umgås, vistas

Källa/exempel: Mor, "innan vi kom till Kristianstad och började vännas"Lägg till kommentar