Synonym alo

ståj, oväsen, uppståndelse, larm, öronbedövande oljud.
Exempel: "ett rysligt alo"
- "En kann väl ente eda i sånnt hondans allo!" (Ettagluttare i Dalby skolmatsal) - Man kan väl inte äta i sådant förfärligt oväsen!Källa/ref: Susning.nu
http://susning.nu/Skånska_ordLägg till kommentar