- Hur kom han hid? Var han agandes ellor gauendes? - Näj, han kom leandes med en cykel. (Hört från N Skåne)Lägg till kommentar