Toalett av flyttbara typen vanligt förekommande i södra Sverige, drivs av företag med samma namn i Tommelilla.

Källa/ref: Bajamaja på Wikipedia

Lägg till kommentar