Harsyra

 Källa/ref: Sett i ett nummer av Allers från 1993 om insamlade dialektord med växtanknytning i Genarps socken på 1950-talet.

Lägg till kommentar