Bidra med ditt ord och uttryck

När axlarna lutar utåt-neråt (jfr buteljaxlad) istället för att vara någorlunda vågräta, vilket ansågs ”bättre” och snyggare (vem kan hjälpa hur han/hon blivit konstruerad?).Lägg till kommentar