(med långt ö-ljud) dåligt, om väder, i uttrycket di e bööst = det är dåligt väder (oväder). Kommer från tyskans böse = illa, stygg, dålig.
Med kort ö-ljud: stor karl.Källa/ref: Skånsk ordlista, sammanställd av Björn Gröhn / Kurt Lasson samt

Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson
http://www.klangfix.se/ordlista.htmLägg till kommentar