På Österlen, åtminstone i den norra delen, så kallades ett dike för en grob. Uttalas med långt o. När man var ute o dikade, så grobade man. En stengrob är ett dike där vattnet rinner mellan upplavade stenar.

Lägg till kommentar