Bidra med ditt ord och uttryck

Dallrig, ostadig, darrande

 Lägg till kommentar