Efter nästan 20 år på nätet så har denna webbplats avvecklats. Tiden och resurserna att driva den vidare finns tyvärr inte och vill rikta ett stort och varmt tack till alla som bidragit under åren, det har varit kul och lärorikt! För dig som söker mera kring den skånska dialekten så finns länkarna nedan.

Allt gott till er alla!
/J