Bidra med ditt ord och uttryck

snarare, t ex i ett uttryck min far brukade använda när jag frågade hur han mådde: ”A, dä ä varken bättre eller sämre, förr tvärtom.” Lägg till kommentar