Utrop när man blir skrämd, väldigt förvånad eller liknande. Betoningen ligger på första och fjärde stavelserna. 

Lägg till kommentar