spegelbilden i en brunn, varelse i brunnen man skrämde barn från att gå nära brunnen.
Exempel: "O gå i nära brunnen glytta, då tar brenntjessan fatt i er!"



Källa/ref: Susning.nu samt Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson
http://susning.nu/Skånska_ord



Lägg till kommentar