Bidra med ditt ord och uttryck

Strypsnara, kallades ävene rännesnärja

 

Källa/ref: Isof

 Lägg till kommentar