Gärdesgård uppbyggt av sten från intilliggande marker. Om stengäred utgjorde gräns mot annans mark kallades det för skälagäre. Ett perfekt upplavvat stengäre skulle va ormatätt o tjyvahöjt.

Lägg till kommentar